Usługi Psychoterapeutyczne Anna Ryczkowska


psychoterapeuta w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; psychoterapeuta uzależnień, socjolog Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunek socjologia, studia podyplomowe: pedagogika specjalna w w zakresie profilaktyki i resocjalizacji . Jestem psychoterapeutą uzależnień: od 2004 r posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nr. 362) W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyłam: Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach atestowaną przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, kursy, szkolenia z zakresu:Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Terapii Systemowej Rodzin przy Instytucie Ericsonowski m we Wrocławiu, Trening zastępowania agresji (ART) w Warszawie, Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Opolu, szkolenie I stopnia z psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy, uzuskując tytuł asystenta psychodramy, Odbyłam staż kliniczny oraz superwizję kliniczną w placówce terapii uzależnień, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji klinicznej, uczestniczę w licznych warsztatach, treningach osobitych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.inn w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Ośrodek Terapii Uzależnień, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu, Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie, Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu - Opolskie Centrum Mediacji "TAM" w Opolu, ściśle współpracuję ze Stowarzyszeniem STRATEGIA, które zajmuje się pomaganiem w uzależnieniach; aktualnie prowadzę gabinet terapii uzależnień i pomocy psychoterapeutycznej w Opolu, ul. Ozimska 20; II piętro pok.223 Prowadzę szkolenia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnienia dla rodziców oraz pracowników instytucji zajmujących się pomaganiem (Pomoc Społeczna, Policja, Służba Więzienna, Sąd), studentów. Moja oferta skierowana jest zarówno do osób, które są w trudnej sytuacji życiowej jak również do tych, którzy chcą lepiej poznać siebie. Na dobre bądź złe samopoczucie człowieka wpływ mają nieświadome postawy, założenia i potrzeby, których człowiek nie jest w stanie rozpoznać samemu. Ujawniają się one w relacji klienta z psychoterapeutą, dzięki czemu można je zidentyfikować, a poprzez leczącą relację terapeutyczną - zmienić. Oferuję psychoterapię polegającą na stworzeniu klientowi warunków do bezpiecznego odkrywania i zmiany tego, co przysparza mu trudności, pomoc psychoterapeutyczną w sytuacji kryzysowej, traumatycznej. Ofertę kieruję do osób, które znajdują się w następujących sytuacjach, jeśli zatem: - masz kłopot z uzależnieniem od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu, ukończyłeś terapię lub zamierzają ją podjąć; - jesteś w związku z osobą uzależnioną lub miałeś uzależnionego rodzica; - chcesz lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje zachowania, emocje i myśli; - masz problemy lub cierpisz z powodu niskiego poczucia własnej wartości z trudnością z dostrzegasz i wykorzystujesz własny potencjał; - chcesz rozpoznać w jakie gry psychologiczne w życiu najczęściej grasz, niekoniecznie wygrywając; - doświadczasz kryzysu życiowego; - doświadczasz depresji, poczucia braku sensu życia, izolacji i osamotnienia; - jesteś niezadowolony ze swojego związku, przeżywasz kryzys, rozstanie - przepracowujesz się lub wykonujesz pracę bez satysfakcji - dręczą Cię różnego rodzaju dolegliwości, których podłoże jest psychosomatyczne; - pragniesz świadomie kierować swoim życiem, wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki lub po prostu potrzebujesz porozmawiać o nurtujących Cię problemach

Gabinet terapii uzależnień i pomocy psychoterapeutycznej

Adres: Ozimska 20; II piętro; pok.223 45-221 Opole

Tel: 609171715

Adres korespondencyjny

Usługi Psychoterapeutyczne Anna Ryczkowska

Ozimska 20; II piętro pok. 223

45-221 Opole

Tel: 609171715

OFERTA

Moja oferta skierowana jest zarówno do osób, które są w trudnej sytuacji życiowej jak również do tych, którzy chcą lepiej poznać siebie.


Na dobre bądź złe samopoczucie człowieka wpływ mają nieświadome postawy, założenia i potrzeby, których człowiek nie jest w stanie rozpoznać samemu. Ujawniają się one w relacji klienta z psychoterapeutą, dzięki czemu można je zidentyfikować, a poprzez leczącą relację terapeutyczną - zmienić.

Oferuję psychoterapię  polegającą na stworzeniu klientowi warunków do bezpiecznego odkrywania i zmiany tego, co przysparza mu trudności, pomoc psychoterapeutyczną w sytuacji kryzysowej, traumatycznej.


Ofertę kieruję do osób, które znajdują się w następujących sytuacjach, jeśli zatem:

 - masz kłopot z uzależnieniem od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu, ukończyłeś terapię lub zamierzają ją podjąć; - jesteś w związku z osobą uzależnioną lub miałeś uzależnionego rodzica;
- chcesz lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje zachowania, emocje i myśli;
- masz problemy lub cierpisz z powodu niskiego poczucia własnej wartości z trudnością z dostrzegasz i    wykorzystujesz własny potencjał;
- chcesz rozpoznać w jakie gry psychologiczne w życiu najczęściej grasz, niekoniecznie wygrywając; 
- doświadczasz kryzysu życiowego; 
- doświadczasz depresji, poczucia braku sensu życia, izolacji i osamotnienia; 
- jesteś niezadowolony ze swojego związku, przeżywasz kryzys, rozstanie
- przepracowujesz się lub wykonujesz pracę bez satysfakcji 
- dręczą Cię różnego rodzaju dolegliwości, których podłoże jest psychosomatyczne; 
- pragniesz świadomie kierować swoim życiem, wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki lub po prostu potrzebujesz porozmawiać o nurtujących Cię problemach

  Konsultacje: 1-3 rozmowy terapeutyczne mające na celu określenie istoty trudności i sposobów radzenia sobie z nimi. Czas trwania 60 min


Psychoterapia indywidualna: cykl rozmów - sesji psychoterapeutycznych, będących efektem umówienia się terapeuty i Klienta na pracę w określonym kierunku;  Czas trwania jednej sesji: 60 min

Psychoterapia krótkoterminowa;

Psychoterapia długoterminowa;

Psychoterapia małżeństw i par;
Czas trwania jednej sesji: 90 min

Zakres, metody i cele terapii dobieram w porozumieniu z Klientem w oparciu o model psychoterapii w podejściu integracyjnym.

  

Formularz kontaktowy

 _  _   ___   _  _   ______ 
| | | ||  / _ \\ | || | || /_  _// 
| |/\| || / //\ \\ | || | ||  -| ||- 
| /\ || | ___ ||| \\_/ ||  _| ||_ 
|_// \_|| |_|| |_|| \____//  /_____// 
`-`  `-` `-`  `-`  `---`  `-----`